Onze missie

Wij zien de huidige tijd van krimp en vergrijzing als een kans om anders met elkaar te gaan leven. We denken dat sociale vernieuwing waardevol kan zijn voor de inwoners van Buitenpost om met elkaar draagvlak te krijgen voor veranderingen. Wij zien mogelijkheden ook in Buitenpost voor een hechtere sociale structuur, meer duurzaamheid, wederzijdse afhankelijkheid en circulaire economie.

Eigen kracht ontdekken

Welzijn en gezondheid kunnen we versterken door mensen zelf hun eigen kracht te laten ontdekken, en deze kracht in te zetten voor meer betrokkenheid bij elkaar.  We vinden het belangrijk dat veranderingen tot stand komen samen met de mensen die het aangaat. Het begint allemaal bij de mensen zelf en hoe je hen kunt uitnodigen in beweging te komen. Wij geloven in mensen en samenwerken.

Van betekenis zijn

Naar ons idee worden mensen gelukkiger als ze van betekenis kunnen zijn voor anderen. Onze droom is een dorp waarin mensen het vanzelfsprekend vinden om zelf en met elkaar verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leven en de kwaliteit daarvan. Waar we met elkaar zaken oppakken die onze leefomgeving aangaan, ieder naar eigen kracht en kunnen.

Een leefomgeving waarin mensen betrekkelijk moeiteloos oud worden omdat het er rustig, prettig, modern wonen is. Maar vooral omdat iedereen van betekenis is voor anderen in het dorp, en omdat we met z’n allen in de praktijk brengen dat goed leven veel meer is dan economie.