Ons initiatief

We willen mensen prikkelen hun eigen kracht en regie aan te spreken en elkaar op te zoeken. Bestaande initiatieven die hierbij helpen willen wij verbinden met elkaar, en we proberen naast de meer traditionele manieren van gemeenschapsvorming ook nieuwe initiatieven van de grond te krijgen.

Aanstekelijk enthousiasme

We streven naar een dynamiek van enthousiaste initiatieven die aanstekelijk zijn voor anderen. We willen versterken van onderop, aansluiten bij wat er al gebeurt. Niet omdat we de opdracht hebben gekregen van een gemeente of instantie, maar omdat we het zelf belangrijk vinden dat ons dorp zich ontwikkelt, zichzelf opnieuw uitvindt.

Onze werkwijze is te herkennen aan:

  • We gaan altijd uit van kracht van burgers en zelf actief bezig zijn met de kwaliteit van de gezamenlijke leefomgeving, samen bedenken hoe het beter kan.
  • We stimuleren, prikkelen, ondersteunen mensen om hun eigen kracht en interesses met anderen te delen. We organiseren nooit voor, maar altijd met onze dorpsgenoten.
  • We doorbreken bestaande conventies door het nét even anders te doen, we doen waar we zelf energie van krijgen. We zoeken steeds naar manieren om de kanteling in het sociaal domein concreet te maken.
  • We zoeken aansluiting bij bewegingen die groter zijn dan Buitenpost om daarvan te leren en ondersteuning te krijgen.

Van onderop

Wij als burgers kunnen zelf onze eigen leefomgeving mooier maken, daarvoor hoeven we niet op anderen te wachten.