Stichting Wijlijn

Is een verbindende nieuwsgierige vernieuwingsbeweging, die in Buitenpost wil experimenteren met sociale innovatie.

Vertrouwen in elkaar

Wij willen in Buitenpost vernieuwing in hoe we met elkaar omgaan als dorpsgenoten om zo samen te kantelen naar een nieuw tijdperk en een nieuwe samenleving. Die veranderingen willen we ook in ons dorp. We hechten aan optimisme, vertrouwen in elkaar, levendigheid, creatief omgaan met sociale uitdagingen, vernieuwing.

Eigen kracht

We willen met onze dorpsgenoten leren ervaren dat we niet afhankelijk zijn van instanties of organisaties, dat we allemaal eigen kracht hebben en veel zelf kunnen doen om onze leefomgeving positief te beïnvloeden.

Experimenteren

We hebben zin om in Buitenpost te experimenteren met nieuwe ideeën over burgerschap en gemeenschap. We willen werken aan meer dynamiek en levendigheid in ons dorp, samen ontdekken hoe het anders kan.

Ons initiatief

We willen mensen prikkelen hun eigen kracht en regie aan te spreken en elkaar op te zoeken. Bestaande initiatieven die hierbij helpen willen wij verbinden met elkaar, en we proberen naast de meer traditionele manieren van gemeenschapsvorming ook nieuwe initiatieven van de grond te krijgen.

Aanstekelijk enthousiasme

We streven naar een dynamiek van enthousiaste initiatieven die aanstekelijk zijn voor anderen. We willen versterken van onderop, aansluiten bij wat er al gebeurt. Niet omdat we de opdracht hebben gekregen van een gemeente of instantie, maar omdat we het zelf belangrijk vinden dat ons dorp zich ontwikkelt, zichzelf opnieuw uitvindt.

Onze werkwijze is te herkennen aan:

  • We gaan altijd uit van kracht van burgers en zelf actief bezig zijn met de kwaliteit van de gezamenlijke leefomgeving, samen bedenken hoe het beter kan.
  • We stimuleren, prikkelen, ondersteunen mensen om hun eigen kracht en interesses met anderen te delen. We organiseren nooit voor, maar altijd met onze dorpsgenoten.
  • We doorbreken bestaande conventies door het nét even anders te doen, we doen waar we zelf energie van krijgen. We zoeken steeds naar manieren om de kanteling in het sociaal domein concreet te maken.
  • We zoeken aansluiting bij bewegingen die groter zijn dan Buitenpost om daarvan te leren en ondersteuning te krijgen.

Van onderop

Wij als burgers kunnen zelf onze eigen leefomgeving mooier maken, daarvoor hoeven we niet op anderen te wachten.

Onze missie

Wij zien de huidige tijd van krimp en vergrijzing als een kans om anders met elkaar te gaan leven. We denken dat sociale vernieuwing waardevol kan zijn voor de inwoners van Buitenpost om met elkaar draagvlak te krijgen voor veranderingen. Wij zien mogelijkheden ook in Buitenpost voor een hechtere sociale structuur, meer duurzaamheid, wederzijdse afhankelijkheid en circulaire economie.

Eigen kracht ontdekken

Welzijn en gezondheid kunnen we versterken door mensen zelf hun eigen kracht te laten ontdekken, en deze kracht in te zetten voor meer betrokkenheid bij elkaar.  We vinden het belangrijk dat veranderingen tot stand komen samen met de mensen die het aangaat. Het begint allemaal bij de mensen zelf en hoe je hen kunt uitnodigen in beweging te komen. Wij geloven in mensen en samenwerken.

Van betekenis zijn

Naar ons idee worden mensen gelukkiger als ze van betekenis kunnen zijn voor anderen. Onze droom is een dorp waarin mensen het vanzelfsprekend vinden om zelf en met elkaar verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leven en de kwaliteit daarvan. Waar we met elkaar zaken oppakken die onze leefomgeving aangaan, ieder naar eigen kracht en kunnen.

Een leefomgeving waarin mensen betrekkelijk moeiteloos oud worden omdat het er rustig, prettig, modern wonen is. Maar vooral omdat iedereen van betekenis is voor anderen in het dorp, en omdat we met z’n allen in de praktijk brengen dat goed leven veel meer is dan economie.

Over ons

Wijlijn is een burgerinitiatief van drie inwoners uit Buitenpost, die elkaar vonden in een behoefte om zelf innoverend bezig te gaan met maatschappelijke vraagstukken rond leefbaarheid, zorg en mienskip.

Vragen, raakvlakken, ideeën?

Voel je vrij om een van ons te benaderen of via het formulier contact op te nemen.

Van harte uitgenodigd.

Is een verbindende nieuwsgierige vernieuwingsbeweging, die in Buitenpost wil experimenteren met sociale innovatie.

Vertrouwen in elkaar

Wij willen in Buitenpost vernieuwing in hoe we met elkaar omgaan als dorpsgenoten om zo samen te kantelen naar een nieuw tijdperk en een nieuwe samenleving. Die veranderingen willen we ook in ons dorp. We hechten aan optimisme, vertrouwen in elkaar, levendigheid, creatief omgaan met sociale uitdagingen, vernieuwing.

Eigen kracht

We willen met onze dorpsgenoten leren ervaren dat we niet afhankelijk zijn van instanties of organisaties, dat we allemaal eigen kracht hebben en veel zelf kunnen doen om onze leefomgeving positief te beïnvloeden.

Experimenteren

We hebben zin om in Buitenpost te experimenteren met nieuwe ideeën over burgerschap en gemeenschap. We willen werken aan meer dynamiek en levendigheid in ons dorp, samen ontdekken hoe het anders kan.